Smart Solution

Self–Contained Wireless Alarm System PowerSeries 9055


Product Info

สัญญาณกันขโมยไร้สาย DSC รุ่น Power Series 9055


สัญญาณกันขโมยไร้สาย DSC รุ่น Power Series 9055
 • มีขนาดเล็กและบางที่สุดของระบบสัญญาณกันขโมยแบบไร้สาย
 • การออกแบบที่สวยงามกระทัดรัด
 • สามารถรองรับอุปกรณ์ตรวจจับแบบไร้สายได้ถึง 64 โซน
 • รองรับคีย์แพดไร้สาย 4 ตัว
 • รองรับการเพิ่มรีโมท 16 อัน
 • โทรแจ้งเหตุอัตโนมัติ ได้ 4 เลขหมาย
 • หน้าจอแสดงผลเป็นอักษรขนาดใหญ่ 32อักษร 2บรรทัด
 • บันทึกเหตุการณ์ย้อนหลัง 500เหตุการณ์ พร้อมบันทึกวันเวลา
 • ระบบ Supervision ตรวจสอบความพร้อมของระบบอัตโนมัติ เช่น ไฟฟ้าดับ,สัญญาณโทรศัพท์ขัดข้อง,แบตเตอรี่อ่อน,อุปกรณ์ตรวจจับชำรุด โดยแจ้งเตือนเป็นเสียงและตัวอักษรที่หน้าจอ พร้อมทั้งกำหนดให้โทรรายงานได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบการเปิดระบบได้ 3 รูปแบบ คือ Away Mode,Stay Mode,Night Mode
 • สามารถตั้งค่าให้เสียงไซเรนดังตอบรับการสั่งงานเปิดปิดจากรีโมทได้
 • โทรแจ้งเหตุอัตโนมัติเมื่อมีผู้บุกรุกได้ 2หมายเลข+1หมายเลขสำรอง
 • โทรซ้ำอัตโนมัติเมื่อโทรไม่ติด ไม่รับสาย ไม่ยืนยันการรับทราบเหตุ
 • สามารถตั้งชื่อโซนได้ แสดงผลเป็นอักษรบนหน้าจอ
 • สามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ตรวจจับแบบ Double Check สำหรับพื้นที่ติดตั้งที่มีสภาพแปรปรวน เช่นโกดัง ร้านค้า พื้นที่เปิดโล่ง ลดปัญหาการ Fault Alarm
 • ประเภท:   เสนอขาย