Smart Solution

Smart Socket : ปลั๊กไฟอัจฉริยะ


฿0.00 

Product Info

ปลั๊กไฟอัจฉริยะ
• คลื่นความถี่ : 433MHZ
• การติดตั้ง : ใช้สายไฟคู่  L&N
• ขนาด : 3 x 3 นิ้ว
• ระยะการส่งสัญญาณ : ภายใน  300 เมตร( ในที่โล่ง)
• ลักษณะการใช้งาน : สำหรับหลอดไฟฟ้า และ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  • ประเภท:   เสนอขาย